Hyperparathyroidizm

Hyperparathyroidizm

Hyperparathyroidizm (Paratroid Bezlerinin Aşırı çalışması); Paratroid bezlerinin tümör veya herhangi bir sebepden dolayı aşırı çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Dolayısiyla kandaki kalsiyum ve fosfor düzeninin dengesi bozulur. Hastalık erken dönemlerde tespit edilebildiğinde tedavi komplikasyonsuz ve kolay bir şekilde uygulanabilir.

Hastalığın sebebi nedir?
Paratroid bezlerinin aşırı çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Paratroid bezinin vücuttaki görevi kalsium fosfor dengesinin düzenliliğini sağlamaktır. Köpeklerde pek sık rastlanmamakla birlikte genelde orta yaşlı ve yaşlı köpeklerde görülür. Oluşumundaki sebep ise, paratroid bezlerinin tümör veya herhangi bir sebepden dolayı gereğinden fazla üretim yapmasıdır.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
Uyuşukluk ve halsizlik, iştahsızlık, sık su içme ve sık işeme, romatizma benzeri bulgular, kemik yoğunluğunda azalma ve kolay kemik kırılması, pelvis ve omurgada normal olmayan gelişmeler.

Nasıl önlem alabiliriz?
Hastalık erken dönemlerde tespit edilebildiğinde tedavi komplikasyonsuz ve kolay bir şekilde elimine edilebilir. Bu hastalıktaki tedavide amaç öncelikle kan kalsiyum seviyesinin düşürülmesidir. Özellikle yavrularda çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü kalsiyum fosfor seviyesindeki dengesizlikler yavrunun gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Kalsiyum seviyesinin düşük olduğu durumlarda paratroid bezleri devreye girecek ve kemiklerden kalsiyum çekecektir. Bu durumda kemik yapısı zayıflayacak ve deformasyonlara yol açacaktır.
Bu hastalığa bağlı olarak oluşan deformasyonları düzeltmek çok zordur. Bu yüzden gıdaya bağlı olarak şekillenebilen sekunder hyperparathyroidizmin önlenebilmesi için gıda düzenlenmesinin bilinçli yapılması gerekir. Paratroid tümöründen kaynaklanan hyperparathyroidizm de yapılabilecek tek şey operasyondur. Ancak operasyon sonrası kalsiyum seviyesinde ortaya çıkan düşmeler hypoparathyroidizm için bir neden olabilir. Bu yüzden operasyon geçiren hastalarda kalsiyum seviyesi sık sık kontrol edilerek eksiklikler giderilmelidir.

Gönderiyi Paylaş

Yorumlar (0)

Yorum bırak

whatsapp