Köpeklerin Kalıtsal Kalp Damar Hastalıkları

Köpeklerin Kalıtsal Kalp Damar Hastalıkları

1. AORTİK STENOZİS (AORTIC STENOSIS) : Aortun kısmi tıkanıklığına bağlı bir hastalıktır. Bu tıkanma küçük nodüllerden fibröz bantlara kadar varan değişik şekillerde olabilir. Stenotik lezyonlar subvalvular, valvular veya supravalvular pozisyonda gerçekleşebilir. En sık görülen şekli ise subvalvular aortik stenozdur. Tıkanıklığa bağlı olarak yeterli kan volümünü pompalamak için kalp daha fazla çalışmak zorundadır. Büyük ırklarda daha fazla görülmektedir.
Predispoze Irklar : NEWFOUNDLAND, GOLDEN RETRIEVER, ROTTWEILER, BOXER, GERMAN SHEPHERD, GERMAN SHORT-HAIRED POINTER, GREAT DANE, SAMOYED, BULLDOG, BULL TERRIER, BOUVIER DE FLANDER, BERNESE MOUNTAIN DOG
 
2. ATRİYAL SEPTAL DEFEKT (ATRIAL SEPTAL DEFECT ASD) : Atriyumları birbirinden ayıran ve doğumdan sonra kapanması gereken septumda delik veya defekt oluşumu ve buna bağlı abnormal kan akımı nedeniyle gelişen bir hastalıktır. Küçük defektler herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken büyük defektler ani ölümlere varan etkilere yol açabilir.
Predispoze Irklar : BOXER, DOBERMAN PINSCHER, SAMOYED, OLD ENGLISH SHEEP DOG
 
3. KARDİYOMİYOPATİ (CARDIOMYOPATHY) : Kardiyomiyopati, kalpte veya kapakçıklarında herhangi bir malformasyon olmaksızın kalp kasında görülen bir hastalıktır. Toksinlerin alınması veya infeksiyonlar sonucunda da kardiyomiyopati gelişebilir. Köpeklerde bildirilen iki tipi vardır: a. Dilated kardiyomiyopati: en sık görülen tipidir. Kalp kas hacminde artışla birlikte ventriküller genişler (dilatasyon) ve normal kontraksiyonu yerine getiremezler. Sistolik disfonksiyon mevcuttur. b. Hipertrofik kardiyomiyopati: bu formda kalp kas hacmi aşırı derecede artmıştır. Özellikle erkeklerde gözlemlenmesine rağmen predispoze bir ırk bildirilmemiştir. Diyastolik disfonksiyon mevcuttur. Kardiyomiyopatili kalp kontraktilitesini kaybettiğinden daha zor çalışır ve konjestif kalp yetmezliğine zemin hazırlar. Kalp kası hücrelerinin bu abnormalitesi düzensiz kalp ritmine ve ani ölümlere neden olmaktadır. Erkek köpeklerde daha fazla gözlemlenmektedir.
Predispoze Irklar : DOBERMAN PINSCHER, GREAT DANE, ST. BERNARD, IRISH WOLFHOUND, SCOTTISH TERRIER, BOXER, ENGLISH COCKER SPANIEL
 
4. MİTRAL KAPAK DİSPLAZİSİ (MITRAL VALVE DISEASE) : Mitral kapaktaki (sol atrioventriküler kapak) defekt kanın sol atriuma geri kaçmasına veya mitral regurgitasyona neden olur. Daha az olarak da kapakta daralma ve stenoz görülebilir. Zayıf kapakta kalbin yetersiz kan pompalamasına neden olmaktadır. Mitral kapak yetmezliği yaşlı köpeklerde en sık rastlanan kalp hastalığıdır ki 10 yaşın üzerindeki 3 köpekten birinden gözlemlenmektedir. Bazı ırklarda ise genç yaşlarda gelişmeye başlamaktadır. Diğer bazı ırklarda ise kapak displazisi embriyo yaşamında da tanımlanmıştır. Küçük ırklar daha duyarlıdır ve erkeklerde daha çok gözlemlenmektedir.
Predispoze Irklar : CAVALIER KING CHARLES SPANIEL, CAIRN TERRIER, MINIATURE POODLE, BULL TERRIER, MINIATURE PINSCHER, TOY & STANDARD POODLE, BOSTON TERRIER, WHIPPET, CHIHUAHUA, PEKINGESE, DACHSHUND, BEAGLE, PAPILLON, GREAT DANE, GERMAN SHEPHERD
 
5. PATENT DUKTUS ARTERİOSUS (PATENT DUCTUS ARTERIOSUS PDA) : Doğumdan önce yavrular akciğerlerini kullanamadıklarından oksijen alışverişi duktus arteriozus yardımıyla olmaktadır. Pulmoner arter ve aort arasında bağlantıyı sağlayan bu küçük kan damarıdır. Doğumla birlikte yavru kendisi nefes almaya başlar ve duktus arteriozus geriler ve birkaç gün içerisinde tamamıyla kapanır. Eğer duktus arteriozus kapanmazsa PDA oluşur ki köpeği etkileme derecesi, patolojisine, açıklığına ve ductusa bağlı olarak değişir.Genellikle 6-12 haftalık yaşlarda ortaya çıkar. Klasik olan soldan sağa şantda aorta basıncı pulmoner arter basıncından daha yüksektir. Sağdan sola şant formunda ise pulmoner arter basıncı aort basıncından daha fazladır. Bu hastalık dişilerde daha sıklıkla gözlemlenmektedir.
Predispoze Irklar : MALTESE, POMERANIAN, SHETLAND SHEEPDOG, KERRY BLUE TERRIER, KEESHOND, MINIATURE & TOY POODLE, BICHON FRISE, YORKSHIRE TERRIER, ENGLISH SPRINGER SPANIEL, COLLIE, COCKER SPANIEL, GERMAN SHEPHERD, IRISH SETTER, CHIHUAHUA
 
6. VASKULER RİNG ANOMALİSİ (VASCULAR RING ANOMALY) : Vascular ring anomalisi, fötusdaki aortik kemerden köken alan kan damarlarındaki anormal gelişimdir. Normalde ana damarların kalpten çıkış yapabilmesi için kalıcı aorta olarak gelişenin sol aortik kemer olması gerekir. Bu hastalıkta ise en yaygın abnormalite kalıcı sağ aortik kemerdir. Bu anomalite köpeklerde çok sık görülmektedir. Kardiyovasküler problemlere neden olmazlar. Yalnız abnormal kan damarları yüzük şeklini alarak trachea ve özafagusu içlerine alabilirler ki bu da regurgitasyona, gelişim geriliğine ve aspirasyon pnömonisine yol açabilir.
Predispoze Irklar : GREAT DANE, GERMAN SHEPHERD, IRISH SETTER
 
7. PORTOSİSTEMİK ŞANT (PORTOSYSTEMIC SHUNT PSS) : Karaciğerdeki abnormal kan akımıdır. Kan sindirim sisteminden karaciğere portal damarlar sayesinde ulaşır ve caudal vena cava ile de kullanılmış kanı kalbe taşır. PSS da portal kan direkt olarak venaya bağlanır. Karaciğerin görevi toksinleri temizlemek ve sindirimle elde edilen proteinleri kana taşımakdır. PSS da toksinler kandan temizlenmez ve sirkulasyonda kalır. Klinik belirtiler nörolojik yöndedir. Hepatik ensefalopati olarak adlandırılan karaciğer yetmezliği nörolojik ve davranışsal belirtilere neden olmaktadır. Kongenital şant embriyonik dönem gelişiminde bir damarın kalıntısı olarak da meydana gelebilir. Kan damarının yerleşimine ve karaciğerle ilişkisine bağlı olarak intrahepatik veya ekstrahepatik olarak adlandırılmakta ve ekstrahepatik şant daha sık gözlemlenmektedir. Bir çok hayvan 6 aylık yaştan önce belirti gösterir.
Predispoze Irklar : Ekstrahepatik PSS: Küçük ırklarda görülür.YORKSHIRE TERRIER, MINIATURE SCHNAUZER, CAIRN TERRIER, MALTESE. İntrahepatik PSS: Büyük ırklarda görülür. IRISH WOLFHOUND, AUSTRALIAN CATTLE DOG, GOLDEN RETRIEVER, LABRADOR RETRIEVER
 
8. PULMONİK STENOZİS (PULMONIC STENOSIS) : Sağ ventrikülden çıkış yapan pulmoner arter içerisinde pulmonik kapak bulunur. Pulmonik stenozla kan akımında kısmi tıkanıklık oluşmakla birlite neden genellikle pulmonik kapak malformasyonudur. Bunun yanısıra abnormalite kapağın alt veya üst bölgesinde de gelişebilir. Kısmi tıkanıklık akciğerlere kan pompalamak için kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Canlının etkilenmesi daralmanın derecesine bağlı olarak değişir. Ciddi stenozlar konjestif kalp yetmezliği gelişimine dahi neden olabilmektedir.
Predispoze Irklar : ENGLISH BULLDOG, MASTIFF riskin en fazla olduğu ırklardır. English bulldoglarda pulmonik stenoz genelde abnormal sol ana koroner arter gelişimiyle beraber gözlemlenir ve hastalığa daha yatkındır. Diğer ırklar, BEAGLE, WIRE-HAIRED FOX TERRIER, CHIHUAHUA, MINIATURE SCHNAUZER, SAMOYED, BOYKIN SPANIEL, WEST HIGHLAND WHITE TERRIER, COCKER SPANIEL, AIREDALE TERRIER, SCOTTISH TERRIER
 
9. HASTA SİNUS SENDROMU (SICK SINUS SYNDROME) : Bu sendrom kalpdeki sinoatrial düğümün abnormal fonksiyonu sonucu oluşan aritmilere verilen isimdir. Klinik olarak aritmiler düşkünlüğe neden olur. Özellikle dişilerde gözlemlenir.
Predispoze Irklar : SCHNAUZER, POMERANIAN, DACHSHUND, PUG, BOXER, COCKER SPANIEL
 
10. FALLOT TETRALOJİSİ (TETRALOGY OF FALLOT) : Çok sık görülmeyen, ancak ciddi defektler kombinasyonu olarak kalpte ve ana damarlarda embriyonal gelişimde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalık 4 defektden meydana gelmektedir. Bunlar pulmonik stenoz, ventrikular septal defekt, aorta dispozisyonu ve pulmonik stenoz sonucu oluşan sağ ventrikular hipertrofisidir. Bu defektler beraber genetik olarak gelişebileceği gibi birinin genetik olarak oluşumu diğerlerinin de sonradan gelişimine neden olabilmektedir. Pulmonik stenozda, kan akımında, pulmonik kapaktan köken alan kısmi bir tıkanıklık vardır. Bunun sonucunda kalbin kas hacmi artar veya sağ ventriküler hipertrofi gelişebilir. Ventriküler septal defektte, ventriküller arasındaki kalp duvarında defekt veya delik oluşumu mevcuttur. Aorta dispozisyonunda ise aort kalbin sol tarafından çıkarken değişen derecelerde pozisyon farklılığı gösterebilir. Sonuç olarak Fallot tetralojisinde tüm bu defektler nedeniyle kan son derece az oksijenlenmiştir. Bunun sonucu olarak da siyanoz veya dokularda pembe yerine gri bir renk oluşur.
Predispoze Irklar : KEESHOND, ENGLISH BULLDOG
 
11. TRİKÜSPİT KAPAK DİSPLAZİSİ (TRICUSPID VALVE DYSPLASIA) : Sağ atrioventriküler (tricuspid) kapakta meydana gelen malformasyon (displazi) kanın sağ atriuma kaçmasına veya tricuspid regurgitasyona neden olur. Daha çok kapağın daralmasıyla meydana gelen bir durumdur. Displazi sonucu kapak daha az verimle çalışır. Erkeklerde dişilerden daha sık gözlemlenen bir hastalıktır.
Predispoze Irklar : BORZOI, BOXER, GERMAN SHEPHERD, GREAT DANE, GREAT PYRENEES, IRISH SETTER, LABRADOR RETRIEVER, NEWFOUNDLAND, OLD ENGLISH SHEEP DOG, WEIMARANER
 
12. VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VENTRICULAR SEPTAL DEFECT VSD) : İki ventrikül arası kalp duvarının defekte veya deliğe sahip olduğu bir hastalıktır. Defektin büyüklüğüne ve yerine göre abnormal kan akımı oluşmakta ve köpek değişen derecelerde etkilenmektedir.
Predispoze Irklar : ENGLISH BULLDOG, KEESHOND

Gönderiyi Paylaş

Yorumlar (0)

Yorum bırak

whatsapp