Köpeklerin Kalıtsal Üriner ve Üreme Sistemi Hastalıkları

Köpeklerin Kalıtsal Üriner ve Üreme Sistemi Hastalıkları

1. KRİPTORŞİZM (CRYPTORCHİDİSM) : Doğumdan sonra testislerin skrotuma inmesi yaklaşık 10 günde tamamlanır. Kriptorşizm teşhisinin konulabilmesi için ise 6 aylık yaşa kadar beklenilmesi uygundur. Kriptorşit görülen köpeklerde inguinal ve umblikal fıtık, patellar luksasyon, prepusyal ve penil problemler gibi kongenital defektlerin görülme olasılığı da fazladır. İnmeyen testiste neoplazik değişiklikler görülme olasılığı da daha fazla olmaktadır. Kriptorşizm tek veya çift taraflı olabilir. Tek taraflı olgularda sperm üretimi olabilmektedir. Küçük ırklarda daha sık gözlemlenmektedir.
Predispoze ırklar : TOY & MINIATURE POODLE, POMERANIAN, YORKSHIRE & CAIRN TERRIER, DACHSHUND, CHIHUAHUA, MALTESE, BOXER, PEKINGESE, ENGLISH BULLDOG, MINIATURE SCHNAUZER ve SHETLAND SHEEPDOG
 
2. SEKSÜEL ZITLIK (SEXUAL REVERSAL) : Sexual reversal, kromozomal ve gonadal seks farklılığını tanımlar. Kromozomların farklılaşması, kromozomların doğru olup gonadlarda abnormalite oluşması veya ikisinin de normal olup genital kanallarda abnormalite olması bu duruma neden olmaktadır. Köpeklerde yalnızca XX kromozomuna sahip olanlarda meydana gelir. Dişi kromozomları ovaryum ve testislerle beraber olabilir (XX hermafrodit) veya dişi kromozomları testislerle beraber olabilir (XX erkek).
Predispoze Irklar : AMERICAN COCKER SPANIEL, GERMAN SHORT-HAIRED POINTER, BEAGLE, BASSET HOUND, PUG, KERRY BLUE TERRIER, WEIMARANER
 
3. AİLEVİ BÖBREK HASTALIKLARI (FAMILIAL RENAL DISEASE) : Genetik yatkınlık ile ailevi yatkınlık farklı şeylerdir ve ailevi olanlarda hastalığın oluşma şansı daha yüksektir. Bir çok böbrek hastalığı bir yaşından önce oluşabilmekte ve böbrek yetmezlikleri ise 5 yaşından itibaren görülebilmektedir. Genellikle böbrek hastalıkları membranöz glomerulopati, membranoproliferatif glomerulonefrit ve hızlı gelişen glomerulonefrit olarak üç ana gruba ayrılmakta ve bunlarda bölgesel, hücresel, akut, kronik ve eksudatif karakterli olmasına göre alt gruplara ayrılmaktadır.
Predispoze Irklar ve Hastalıkları : BERNESE MOUNTAIN DOG: Ailevi glomerulonefritis, membranoproliferatif karakterli ve immun sistemle ilişkilidir. BULL TERRIER: Hereditary nefritis görülür ve glomeruler membranın yapısında defekt oluşur. CAIRN TERRIER: Polikistik böbrek hastalığı görülür ve böbrek dokusu kademeli olarak içi sıvı dolu kistlerle dolar. DOBERMAN PINSCHER: Ailevi glomerulonefropati görülür ve glomeruler membran yapısında düzensizlik oluşur. ENGLISH COCKER SPANIEL: Herediter nefritis görülür ve glomeruler membranda abnormalite vardır. NORWEGIAN ELKHOUND: Ailevi nefropati görülür ve tubulo-interstisyal nefropati mevcuttur. PEMBROKE WELSH CORGI: Renal telanjiektazi (dilatasyonla karakterize damarsal lezyon) görülür ve çok sayıda genişlemiş renal damar mevcuttur. SAMOYED: Herediter nefritis görülür ve glomeruler membranda abnormalite mevcuttur. CHINESE SHAR PEI: Renal amiloidozis görülür ve amiloid birikimi nedeniyle organlarda yapı bozukluğu oluşur. Klinik belirti olarak intermittent ateş ve eklem şişkinliği gözlenir. SOFT-COATED WHEATEN TERRIER: Renal displazi görülür ve böbrek dokusunda abnormal farklılaşma vardır. Protein kayıplı enteropati de görülür ve nefropati ile birlikte seyreder. LHASA APSO, SHIH TZU, ALASKAN MALAMUTE, CHOW CHOW, GOLDEN RETRIEVER, MINIATURE SCHNAUZER & STANDARD POODLE: Renal displazi görülür ve böbrek dokusunda abnormal farklılaşma vardır.
 
4. FANCONİ SENDROM : Resorbsiyonun meydana geldiği böbrek tubulunde defekt oluşur. Emilim bozulduğundan dolayı elektrolit dengesizliği, dehidrasyon ve diğer problemler oluşur.
Predispoze Irklar : BASENJI, NORWEGIAN ELKHOUND, SHETLAND SHEEPDOG, SCHNAUZER
 
5. NODULER DERMATOFİBROZİS VE RENAL KİSTADENOKARSİNOM (NODULAR DERMATOFIBROSIS & CYSTADENOCARCINOMA) : Baş ve bacak derisinde noduller oluşumu ile karakterize bir hastalıktır. Bu noduller böbreklerdeki veya kısırlaştırılmamış dişilerin uterusunda (renal/uterus kistadenokarsinom) meydana gelen kanserlerle de ilişkilidir. 
Predispoze Irklar : GERMAN SHEPHERD
 
6. ÜROLİTİYAZİS (UROLITHIASIS) : Üriner sistemin herhangi bir yerinde bulunabilen calculi, uroliths de denilen taş kıvamında ürin kristallerinin bulunması durumuna ürolitiyazis denilmektedir. İrritasyona ve sekonder infeksiyona neden olurlar. Bir çoğu sidik kesesi veya uretrada kalır. Strüvat taşları (magnezyum amonyum fosfat) Dalmaçyalılar dışında oldukça sık gözlemlenir ve oranı dişilerde erkeklerden daha fazladır. Her ırkta urolitler görülür ancak kristallerin taşa dönüşmesi tamamıyle genetik predispozisyona bağlıdır. Protein sindirimi sonucu oluşan ürat kristallerinin yıkımlanması olayında Dalmaçyalılar defekte predispozedirler. Bu da diğer ırklara oranla 4-8 kat daha fazla ürat ekskresyonuna ve sonuçta bu predispoziyonlukta taş oluşumuna neden olmaktadır. Diğer bazı ırklarda ise üriner sistemde oluşan ve sistein aminoasitinin ekskresyonu sonucu meydana gelen sistin kristallerini etkileyen defekt de taş oluşumuna neden olmaktadır.
Predispoze Irklar : Strüvat (triple phosphate, MAP): COCKER SPANIEL, MINIATURE SCHNAUZER, BICHON FRISE Ürat: DALMATIAN, ENGLISH BULLDOG Kalsium oksalat: LHASA APSO, MINIATURE POODLE, MINIATURE SCHNAUZER, YORKSHIRE TERRIER Sistein: ENGLISH BULLDOG, DACHSHUND, NEWFOUNDLAND, IRISH, SCOTTISH TERRIER Ksantin: CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

Gönderiyi Paylaş

Yorumlar (0)

Yorum bırak

whatsapp